loader image

Wygląd przed remontem

Teatr Powszechny w Warszawie

termin realizacji:
2008 – 2010 r.

Obiekt przebudowywany był po II Wojnie Światowej z Kina „Popularnego” na teatr.
Następnie rozbudowano i przebudowano teatr w latach 70 tych ubiegłego wieku wg koncepcji architekta Andrzeja Strachockiego.
Ostateczną rozbudowę wykonano wg projektu autorstwa architekta Jerzego Gajewskiego.

W latach 2008 – 2009 wykonana została dokumentacja projektowa i przetargowa pn: „Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, przy ul. Zamoyskiego 20”.

Firma „Maag” wykonała dokumentację zamienną na zlecenie firmy „ARHEAD” Sp. z o.o.

Opracowany projekt przez Firmę „Maag” usprawnił funkcjonalnie i technicznie obiekt oraz uwspółcześnił wygląd zewnętrzny i wewnętrzny budynku.

Remont dotyczył istniejących pomieszczeń administracyjnych, technicznych oraz holi z wyłączeniem Dużej Sceny z Widownią (Scena „300”).

Rozbudowano zespoły wejściowe, front teatru z rusztem ekspozycyjnym. Rozbudowano i nadbudowano Scenę „200”. Przebudowano Scenę „100”.
Rozbudowa i nadbudowa Sceny „200” z jej wyposażeniem technologicznym, zapewniającym możliwość realizacji przyszłych wizji inscenizacyjnych.

Projektanci:
dr inż. arch. Krystyna Sztafrowska
arch. Anna Maląg
arch. Marta Maląg

Akustyka:
Ewa Więckowska Kosmala
Magda Czechowska

Technologia Teatralna:
MAAG – Anna Maląg współpraca z Firmą OTO Tomasz Ostrowski i Zbigniewem Kośką