loader image

Działamy na rynku od ponad 25 lat

Architekt

Anna Maląg

 • 1976r. – Dyplom w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej
  Temat pracy dyplomowej – „Teatr Eksperymentalny w Gdańsku” (dyplom honorowy PG). Promotor Józef Chmiel
 • 1980r. – Dyplom Akademii Sztuk Pięknych – Wydz. Architektury Wnętrz w Warszawie
  Temat pracy dyplomowej – Wnętrza salonu Polskich Nagrań w Warszawie.
 • 1988r. – uzyskanie Uprawnień Budowlanych nr ST – 390/88.
 • 1994r. – właściciel firmy „MAAG” specjalizującej się w projektowaniu obiektów kultury.
 • 1987r. – członek Polskiego Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru (OISTAT).
 • 1989r. – Udział w organizacji wystawy „Zanikające Zawody w Teatrze” podczas VIII Międzynarodowego Kongresu OISTAT w Warszawie.
 • 1990r. – udział w organizacji Seminarium OISTAT „Człowiek Niepełnosprawny w Obiektach Kultury” w Katowicach. Uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego poprawkę do Prawa Budowlanego uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych w obiektach kultury.
 • 2001r. – komisarz wystawy projektów i realizacji architektury teatralnej w Polsce podczas Sympozjum OISTAT „Dźwięk obraz i światło w widowisku” w Teatrze Wielkim w Warszawie.
 • 1978r. – członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP)
 • 1980r. – członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)
 • 2002r. – członek „Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów – nr MA-0498
 • 2019r. – komisarz wystawy projektów i realizacji architektury teatralnej w Polsce podczas Sympozjum OISTAT „Dźwięk obraz i światło w widowisku” w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Architekt

Marta Maląg

 • 1995r. -1999r. – XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa – klasa o profilu plastycznym
 • Wrzesień 2006r. – obrona dyplomu magisterskiego na Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej (studia dzienne)
  zakończona uzyskaniem tytułu mgr inż. arch.
 • Lipiec 2005r. – Lipiec 2009r. – Praca oraz praktyka zawodowa w biurze architektonicznym „MAAG S.C.”
 • Wrzesień 2009r. – Czerwiec 2010r. – Praktyka zawodowa w firmie budowlanej „INSTAL BIAŁYSTOK S.A.”
  Listopad 2010r. – Marzec 2011r. – Praktyka zawodowa w firmie konserwacji zabytków „TRANSFER ART-SYSTEM”
 • Lipiec 2010r. – Listopad 2010r., Marzec 2011 r. – Grudzień 2011r. – Praca w biurze architektonicznym „MAAG S.C.”
 • od Stycznia 2012r. – właściciel firmy „mm.studio”
 • Czerwiec 2019r. – uzyskała Uprawnienia Budowlane

Współpraca

Andrzej Maląg

 • Studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej ukończone w 1974 roku,
 • doktorat (1983) i habilitacja (2004) w Instytucie Technologii Elektronowej (ITE) w Warszawie w dziedzinie optoelektroniki półprzewodnikowej.
 • Zainteresowania zawodowe w zakresie projektowania, konstrukcji i technologii laserów półprzewodnikowych realizowane w ITE a następnie jako pracownik naukowy, potem kierownik Zakładu Optoelektroniki w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME).
 • Zakończenie działalności naukowej od 2019 roku.
 • Zainteresowania malarstwem: zawsze, począwszy, w młodych latach, od Pracowni Plastyki Pałacu Młodzieży w Szczecinie, następnie w formie twórczości amatorskiej.
 • W 2001 roku student Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, jednak bardzo krótko z powodu trudności z pogodzeniem obowiązków zawodowych i studenckich.
 • Aktualnie – uaktywnienie w zakresie działalności plastycznej, m.in. w powiązaniu z wcześniejszymi doświadczeniami w zakresie optyki.

Zakres działalności

projekty architektoniczno-budowlane
projekty wnętrz, mebli użytkowych
projekty technologii teatralnych
wizualizacje
nadzory autorskie
uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej

Rodzaje inwestycji

obiekty użyteczności publicznej – teatry, kina, domy kultury, muzea
obiekty biurowe i przemysłowe
obiekty zamieszkania zbiorowego (hotele) i służby zdrowia
budownictwo mieszkaniowe

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Związek Polskich Artystów Plastyków ZPAP
Międzynarodowa Organizaca Scenografów Techników i Architektów Teatru OISTAT (International Organization of Scenographers, Theatre Technicians and Architect)