loader image

Teatr Maska w Rzeszowie

termin realizacji:
1993 – 1999 r.

Teatr „Maska”, wcześniej Teatr Lalki i Aktora „Kacperek” rozpoczął działalność w nowej siedzibie po długiej przebudowie.
W trakcie budowy dostosowano obiekt do nowych potrzeb i opracowane zostały wnętrza teatru.
Zespół sceny i widowni rozwiązano wielofunkcyjnie z możliwością wprowadzenia widzów na scenę. Na nowej scenie oprócz przedstawień dla dzieci prowadzona będzie działalność impresaryjna. Przygotowywane będą odrębne przedstawienia adresowane do młodzieży i widzów dorosłych. Rzeszów zyskał Salę Widowiskową dla 300 osób.

Projektant:
arch. Anna Maląg

Akustyka:
Ewa Więckowska Kosmala

Technologia Teatralna:
MAAG – Anna Maląg współpraca z Firmą OTO Tomasz Ostrowski i Zbigniewem Kośką