loader image

Realizacja

Projekt i wizualizacje

Stan przed remontem

Dawne Kino „RELAX” obecnie Scena „RELAX” znajduje się na ul. Złotej 8 przy pasażu „Wiecha” w Warszawie

termin realizacji:
2019 – 2020 r.

Budowa kina rozpoczęła się w 1965 według projektu arch. Zbigniewa Wacławka, a działalność swoją rozpoczęło w 1970 roku projekcją radzieckiego filmu Wyzwolenie (1967–1971). Kino miało 650 miejsc i amfiteatralną widownię z ekranem o długości 19 metrów. Było to pierwsze w Warszawie kino przystosowane do projekcji filmów nagranych na taśmie filmowej 70 mm.

W kinie „Relax” przez wiele lat odbywał się Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy.

W 1998 kino zostało zmodernizowane i po modernizacji sala mieściła 600 widzów, sala stała się jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Kino nie wytrzymało jednak konkurencji z multipleksami] i zakończyło działalność w październiku 2006. Były różne pomysły co do losów kina, między innymi o wyburzeniu i postawieniu w jego miejscu 185 metrowego wieżowca. Planowane projekty nie został zrealizowane.

22 maja 2019 obiekt został wpisany do rejestru zabytków ze względu na zachowane wartości historyczne i naukowe oraz artystyczne.

W 2019 roku wykonaliśmy projekt aranżacji wnętrz i projekt technologii teatralnej, który został zrealizowany w 2020 roku.

Sala została dostosowana do aktualnych przepisów i posiada 550 miejsc dla widzów, ma charakter wielofunkcyjny.

Wykończenie ścian, sufitu i posadzki pozostało bez zmian, przeprowadzono ich remont oraz wymienno fotele.

W pierwszym rzędzie przewidziano możliwość demontażu po dwa fotele z każdej strony, w celu wprowadzenia dwóch wózków z osobami niepełnosprawnymi.

Nie zmienia się kierunków ewakuacji na widowni.

Przebudowano dawną kabinę projekcyjną na otwartą kabinę dla reżysera dźwięku i światła. Kabina wydzielona jest pożarowo z komunikacji za salą.

Przewidziano mobilną scenę, wykonaną z podestów teatralnych oraz konstrukcji rozbieranej z Qadro – systemu.

Obecnie działa tu Scena „Relax”.

Projektanci:
arch. Marta Maląg,
arch. Anna Maląg

Technologia Teatralna:
arch. Zbigniew Kośka

Firma „MAAG” jest współautorem wszystkich projektów w zakresie Technologii Teatralnej