loader image

Dom Dochodowy Straży Ogniowej w Kutnie

termin realizacji:
2008 r.

Opracowano Projekt koncepcyjny adaptacji zabytkowego „Domu Dochodowego Straży Ogniowej” zlokalizowanej przy Rynku Zduńskim w Kutnie na cele widowiskowe i multimedialne. Na Sali Widowiskowej zaprojektowana 200 miejsc dla widzów – widownia składana, teleskopowa.

Autorzy projektu:
arch. Marta Maląg
arch. Anna Maląg