loader image

Centrum Grafenu w Warszawie

termin realizacji:
2018 r.

Opracowano koncepcje architektoniczną funkcjonalno – przestrzenną jako załącznik do przetargu na „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów i pozwoleń dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Centrum Grafenu” dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
ITME jest to Instytut Badawczy. Główny przedmiot działalności jest nauka.

Projektant:
arch. Marta Maląg
arch. Anna Maląg

Technologia:
dr hab. Andrzej Maląg