loader image

Narodowe muzeum morskie w Gdańsku – ekspozycja na s/s Sołdek

Projekt 2020 rok
Realizacja 2021 rok

„Soudek” – unikatowy zabytek techniki okrętowej, obecnie jedyny rudowęglowiec z napędem parowym zachowany na świecie. Po II wojnie światowej był pierwszym, prototypowym, pełnomorskim statkiem zbudowanym w Polsce (zbudowano 6 takich statków). Od pierwszego rejsu w 1949 r. do ostatniego w 1981 r. „Sołdek” odbył 1479 rejsów po świecie, przewiózł łącznie ponad 3,5 miliona ton węgla i rudy żelaza. Posiada zabytkową konstrukcję z oryginalnym spawano-nitowanym kadłubem, pokładem typu szańcowego, pomieszczeniami dla załogi, czterema ładowniami, kompletnie wyposażoną maszynownią oraz urządzenia przeładunkowe.

Statek nosi imię Stanisława Sołkdka, budowniczego, przodownika pracy w Stoczni Gdańskiej w latach 1947 – 48 (206% normy na stanowisku trasera), później mgr inżyniera budowy okrętów.

Stała wystawa pod jego pokładem „Sołdek i jego czasy”, przedstawia historię polskiego budownictwa okrętowego oraz handlu morskiego w II połowie XX w.

Aranżację wystawiennicza na Stateku-muzeum oparta jest o współczesne media.

„Maag” wykonała Projekt Wykonawczy ekspozycji na s/s Sołdek na zlecenie Q-Fidelity Sp. z o.o.

Autor: arch. Marta Maląg