loader image

Konkurs 2020 – Krakowskie Centrum Muzyki

Idea

Ideą kształtowania budynku było stworzenie miejsca otwartego będącego sercem muzycznego Krakowa, przestrzeni przenikania się sztuki, kultury i natury. Jaki powinien być Dom Muzyki na miarę XXI wieku? – naszym zdaniem powinien stanowić symbiozę muzyki i natury. Wpisujemy obiekt w środowisko przyrodnicze i krajobraz lokalny pozwalając na przepływy widoków i funkcji pomiędzy tym co wewnątrz i na zewnątrz.

Kontekst przyrodniczo-krajobrazowy i inspiracje

Patrząc w skali regionu teren opracowania znajduje się w obszarze jury-krakowsko-częstochowskiej, której charakterystyczne skały stanowią główna inspirację do kształtowania architektury budynku (sąsiedztwo Bielańsko-Tynieckiego PK).

Układ funkcjonalny

Krakowskie Centrum Muzyki to multifunkcyjny kompleks mieszczący salę koncertową, aulę, wielofunkcyjne sale muzyczne, przedszkole artystyczne, administrację. Głównym trzonem obiektu jest sala koncertowa na 1000 miejsc.

Autorzy:

Pracownie Projektowe – LWS i MAAG

Architekci: Krzysztof Łaniewski-Wołłk, Marta Maląg, Anna Malag, Łukasz Stępniak

Konsultacje akustyczne: Ewa Więckowska Kosmala