loader image

Dzielnicowe Centrum Promocji Kultury

termin realizacji:
2003 r.

Udział w konkursie na „Dzielnicowe Centrum Promocji Kultury” przy ul. Podskarbińskiej w Warszawie. Udział w wystawie pokonkursowej.

Uczestnicy:
arch. Anna Maląg
arch. Izabela Karwińska