Od czasów Impresjonistów panuje opinia, że w malarstwie nie jest ważne, 'co’, ale 'jak’. Zasada ta sprawdza się, ale nie wyłącznie – zwiększona zawartość elementu 'co’ zachęca do bardziej niż powierzchownego spojrzenia. Do uruchomienia jakichś asocjacji pozamalarskich (?). Natomiast ważność elementu 'jak’ pozostaje poza dyskusją.